ჩვენი სერვისები

Signature

სამთო რისკების ინჟინერია

ჩვენი მთის რისკების ინჟინერიის სპეციალისტთა გუნდი გთავაზობთ ფართო არჩევანს შეფასების ტექნიკებთან დაკავშირებით, რათა განისაზღვროს შენობება-ნაგებობებზე ბუნებრივი რისკების გავლენა. შეფასება და ინტერდისციპლინარული დაუცველობის შეფასება აძლევს ჩვენს მომხმარებლებს საშუალებას რომ მიაღწიონ სწორ გამოსავალს დასახლებებისა და ინფრასტრუქტურის დაცვისთვის. უფრო მეტიც, რისკის მენეჯმენტის ჩვენი სტრატეგიები ეხმარება იმ გამოწვევებს, რომლებიც გამოწვეულია კლიმატის ცვლილებისა და კატასტროფების რისკის შემცირების მთლიანი სტრატეგიების მიერ. ის კონცენტრირებულია დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე, მიწის გამოყენების დამგეგმავებსა და მეთოდიკის შემქმნელებზე. დინამიკა კატასტროფების რისკებში გადმოცემულია ხარჯის სარგებლის ანალიზში.

სამეცნიერო კონსულტაცია და ტრეინინგი

პროფესიონალური და აკადემიური ექსპერტიზა და მომსახურების კომპეტენციის მაღალი ხარისხი განასახიერებს ჩვენი გუნდის ძლიერ მხარეებს, რომლებსაც განათლება ევროპის საუკეთესო უნივერსიტეტებში აქვთ მიღებული. მეცნიერებაზე დაყრდნობილი და მომხმარებელზე ორიენტირებული „DRR” კონსულტირება ჩვენ ერთ-ერთ ძირითად კომპეტენციას წარმოადგენს. დამატებული მაღალი დონის მენეჯმენტის საკონსულტაციო სერვისები და ტექნიკური მხარდაჭერა ფონდის საერთაშორისო მომწოდებლებისთვის. ზუსტი და სრული სამეცნიერო მიდგომების გამოყენებით, ჩვენ გთავაზობთ სატრენინგო სერვისებს “DRR”-ის მთლიან სფეროში, საფრთხეებისა და რისკის შეფასებიდან დაწყებული შემსუბუქების ღონისძიებების დაგეგმვის, რისკის მენეჯმენტისა და მეთოდიკის რჩევის ჩათვლით. ჩვენი გამოცდილება მოიცავს უნივერსიტეტების ზაფხულის კურსებს და მაღალი დონის ტექნიკურ განათლებას ინდუსტრიისა და ინფრასტრუქტურის სერვისების მომწოდებლებისთვის. მთავარი და გამოყენებითი კვლევა გეოლოგიური საფრთხის რისკების შემსუბუქება და სამეცნიერო თანამშრომლობა ეროვნულ და საერთაშორისო აკადემიასთან ერთად ავსებს ჩვენი გუნდის პროფილს.

Signature
Signature

გეოლოგიური და გეოტექნიკური კონსულტაცია და დიზაინი

ჩვენ გთავაზოვთ ნებისმიერი სახის გეოლოგიურ, ჰიდროგეოლოგიურ, გეოტექნიკურ და კონკრეტულ შემთხვევებში გეოფიზიკურ (ელექტრული წინაღობის ტომოგრაფია - „ERT”) კვლევას. ამ თარიღის საფუძველზე ჩვენ ვამზადებთ გრუნტის კვლევის ანგარიშებს ევროპული სტანდარტების მიხედვით (Eurocode 7), კონსულტაციით საძირკვლის, ინფრასტრუქტურის, გვირაბის გათხრის, ექსკავაციის დახმარების, მეწყრის შეჩერება/შემსუბუქება და უფრო მეტისათვის. ჩვენი მიზანი არის რომ ყოველთვის მივიღოთ სრული და ღრმა ანალიზი თითოეულ პროექტში უნიკალური მიწისქვეშა პირობების შესახებ. ჩვენი გამოცდილი ინჟინერ-გეოლოგებისა და გეოტექნიკური ინჟინრების გუნდი ამზადებს, აწარმოებს გამოთვლებს და ამოწმებს სამშენებლო ღონისძიებების მრავალ ვარიანტს და ამზადებს გეოტექნიკური დიზაინის ანგარიშს ევროკოდი - 7-ს მიხედვით (Eurocode 7). მშენებლობის ეტაპების დროს, ჩვენ ასევე გთავაზობთ ზედამხედველობასა და მონიტორნიგის სერვისებს, რათა უზრუნველყოთ შეუფერხებელი და უსაფრთხო პროგრესი ჩვენი მომხმარებლების საკეთილდღეოდ.

გეოლოგიური საფრთხეების შეფასება და შემსუბუქება

მასის მოძრაობისა და ტალახიანი საფრთხეების, როგორიცაა მეწყერი, ქვაცვენა, ღვარცოფი, ეროზია და თოვლ-ზვავები შეჩერება/შემსუბუქება ჩვენი ინტერდისციპლინარული ექსპერტების მიერ. გეომორფოლოგიური, გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური რუკის მიხედვით ჩვენ გთავაზობთ გლობალურ მიდგომას რათა განისაზღვროს საფრთხის შემცველი ტერიტორიები. შემდეგ ეტაპზე შემუშავდება, დამტკიცდება და ძალაში შევა შემამსუბუქებელი ზომებისა და დამცავი ნაგებობების პროექტი, რომელიც მსგავსი მოვლენებისგან დაიცავს როგორც მოსახლეობას, ასევე რისკის ქვეშ მყოფ ნაგებობებს. საბოლოოდ, ჩვენ მხარს ვუჭერთ და ვქმნით მონიტორნიგისა და ადრეული გაფრთხილების სისტემებს რათა დავრწმუნდეთ გზების, რკინიგზებისა ან მაგალითად ჰიდროელექტროსადგურების უსაფრთხო ექსპლუატაციაში.

Signature
Signature

რუქების შედგენა და აზომვები უპილოტო საფრენი აპარატით

CSE გთავაზობთ აზომვით სამუშაოებს უპილოტო საფრენი აპარატის (UAV) გამოყენებით, რაც უზრუნველყოფს სწრაფად და ეფექტურად მონაცემების მოპოვებას დიდ ტერიტორიებზე მოკლე დროში . უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენება საინსპექციო კვლევებისთვის უზრუნველყოფს უსაფრთხო წვდომას სახიფათო ან ძნელად მისადგომ ადგილებში. პროდუქტებისა და მომსახურების მიწოდება შესაძლებელია ჩვენი კლიენტების კონკრეტული პროექტის მოთხოვნების შესაბამისად, მათ შორის ვიდეო კადრები, ფოტოგრაფია, 3D წერტილოვანი ფოტოები, რელიეფის მოდელები ან ორთოფოტო. ჩვენი პროდუქცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც საფუძველი პროექტის დაგეგმვისთვის, რუკებისა შექმნისთვის და მოდელირებისთვის, ასევე დიზაინისა და საინჟინრო გადაწყვეტებისთვის. ჩვენ ვიყენებთ გამოცდილ მფრინავებს, მოწინავე აღჭურვილობას და უახლესი პროგრამულ უზრუნველყოფას, რათა ჩვენს კლიენტებს მივცეთ პირველი კლასის საჰაერო კვლევისა და რუკების გამოცდილება. CSE უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის უპილოტო საფრენი აპარატებით გამოკვლევებსა და რუკების შედგენას რეალურ დროში. ასევე რელიეფის მოდელებას და ორთოფოტოებს სანტიმეტრის დონის სიზუსტით. უახლესი უპილოტო საფრენი აპარატებითა და გამოცდილი მფრინავებით აღჭურვილი ჩვენ გუნდი უფრო სწრაფად ვაწვდით შედეგებს, რაც საშუალებას აძლევს ჩვენს კლიენტებს მიიღონ სასწრაფო გადაწყვეტილებები ბევრად უფრო სწრაფად.