მესტიაჭალა ჰიდროელექტროსადგური

პროექტის დეტალები

გეოლოგიური შესწავლა და რისკების შეფასება მესტიაჭალის ჰიდროელექტროსადგურზე წყალდიდობით გამოგამოწვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით

დამკვეთისვანეთი ჰიდრო
მდებარეობამესტია
აღწერაNone